The Soda Pop

1.  Акціонерне  товариство  як  сучасна  форма  підприємництва.

2.  Банки , їх  роль  та  функції.

3.  Бюджетно-податкова  (фіскальна)  політика  як  напрям  державного  регулювання.

4.  Власність як економічна категорія.

5.  Відносини  власності  в  системі  змішаної економіки.

6.  Виникнення  та  сутність  грошей  і грошових  відносин.

7.  Витрати  виробництва: сутність , види.

8.  Валютні  біржі  та  їх  роль  у  ринковій  економіці.

9.  Валовий  дохід  підприємства:  сутність , структура.

10.  Валовий  внутрішній  продукт , його  суть  і  відтворювальна  структура.

11.  Господарський  механізм  , його  сутність  та  елементи.

12.  Грошово-кредитна  політика  як  напрям  державного  регулювання  економіки.

13.  Домогосподарства  як  суб'єкт  ринкових  відносин.

14.  Держава  та її економічні  функції.

15.  Держава  як  суб'єкт  економічних  відносин.

16.  Доходи  населення : об'єктивні  основи  формування  , диференціація  , необхідність  перерозподілу.

17.  Державне  регулювання  розподілу  доходів.

18.  Державне  регулювання  суспільного  відтворення  та  його  форми.

19.  Державне  регулювання  економіки.

20.  Державне  регулювання  цін.

21.  Державне  регулювання  інтеграційних  процесів.

22.  Державне  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності.

23.  Державне  регулювання  зайнятості  та  його  методи.

24.  Еволюція форм власності.

25. Еволюція  і  перспективи  розвитку  сучасного  капіталізму.